Liity jäseneksi

Annansilmäkukka suurennuslasin alla.

Tällä sivulla

Varsinaiseksi yhdistyksen jäseneksi voi liittyä sokea tai heikkonäköinen henkilö, jonka näkövammasta aiheutuu hänelle huomattavaa haittaa jokapäiväisissä toiminnoissa.

Näkövammaisuuden määrittelyssä käytetään Maailman terveysjärjestön, WHO:n, suositusta. Sen mukaan näkövammaiseksi luokitellaan henkilö, jonka paremman silmän näöntarkkuus on lasikorjauksen jälkeen alle 0.3 tai näkö on muusta syystä heikentynyt vastaavalla tavalla. Näkövammaisuudesta on esitettävä silmälääkärin todistus.

Jäsenyyttä haetaan toimintakeskukselta saatavalla lomakkeella tai voit tulostaa sen sivun alalaidassa olevasta linkistä Jäsenhakemus. Täytetyn lomakkeen voit lähettää yhdistyksellemme postitse tai sähköpostitse. Liittymismaksu on 20 euroa, joka on kertamaksu, eli vuosittaista jäsenmaksua ei ole. Lisäksi samalla liityt myös oman alueesi paikallisyhdistyksen jäseneksi.

Kannatusjäseniksi ovat tervetulleita kaikki niin yksityiset kuin yhteisöt, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja haluavat tukea yhdistystä. Kannatusjäsenen liittymismaksu on 60 euroa ja yritysten ja yhteisöjen kannatusjäsenmaksu on 100 euroa.

Yhdistyksen hallitus voi kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka erityisen ansiokkaasti on toiminut yhdistyksen hyväksi.

Jäsenhakemuksen voi lähettää osoitteeseen:

Kaakkois-Suomen Näkövammaiset ry
Salpausselänkatu 30
45100 Kouvola

tai sähköpostiin kasunakov@gmail.com

 

Jäsenedut


Sivu päivitetty