Ta­pah­tu­mia

Työikäiset_pöydän_ääressä.

Tällä sivulla

Työikäisten näkövammaisten seminaari

Osallistuimme johtaja Jari Saarisen kanssa Kaakkois-Suomen Näkövammaiset ry:n järjestämään työikäisten seminaarin 22.-23.10.2021 Mikkelissä.

Tänä vuonna järjestetty työikäisten seminaari oli kolmas. Vuonna 2019 ensimmäinen Työikäisten seminaari järjestettiin Lahdessa, vuonna 2020 seminaari oli Lappeenrannassa ja tänä vuonna siis Mikkelissä. Idea seminaarista syntyi yhdistyksen puheenjohtajan Markku Mikkolan ja Jari Saarisen keskusteluista, että työikäisille ja osatyökykyiseille pitäisi järjestää jotain. Siitä tuloksena syntyi Työikäisten Seminaari.

Seminaarin alussa Jari kertoi ajankohtaisia asioita TE-palveluista, jonka jälkeen kävimme keskustelua osatyökykyisten tukitoimista ja siitä, ettei niitä aina tunneta tarpeeksi esimerkiksi työelämän toimijoiden parissa. Tämä voi johtaa siihen, että osatyökykyinen ohjataan helpoimmalle polulle, joka voi kuitenkin viedä kauemmas työelämästä. Kuten monessa eri yhteyksissä on tullut esille, niin tiedontarvetta tähän liittyen on edelleen, vaikka osatyökykyisten työllistämisen edistämiseksi on paljon tehty, ja se on noussut useamman hallituksen hallitusohjelmissa esille.

Mielenkiinnolla kuuntelin osallistujien tarinoita heidän koulutus- ja työelämästään. Tähän polkuun on olennaisesti vaikuttanut se, missä vaiheessa elämää näköön liittyvät ongelmat ovat tulleet. Toisilla oman koulutus- ja työpaikan saaminen on vaatinut paljon työtä ja läheisten tukea. Keskustelimme myös erilaisista palveluista, joita TE-palveluissa on tarjolla sekä koulutuksiin liittyvistä asioista. Monessa eri puheenvuorossa tuli esille asenne ja motivaatio. Kuten eräs osallistuja sanoi ”olisin voinut jäädä vain kotiin ja murehtia, että näkö meni, mutta päätin nousta sängystä ylös ja sopeutua”. Valitettavasti jotkut olivat kohdanneet asenteen, ettei näkövammainen pysty esimerkiksi opiskelemaan, ilman, että tarkemmin asiaan ja mahdollisuuksiin olisi perehdytty. Suomalainen sisu ja lähimmäisten sekä järjestön tuki ovat auttaneet näissä tilanteissa. Tie ei aina ole ollut helppo. Se on vaatinut ja vaatii kaikilta osapuolilta eräänlaista mukautumista, joissakin asioissa vanhoista tavoista pois oppimista ja uuden oppimista.

Osallistujilta tuli toiveita TE-toimistolle. Toivottiin kiinnitettävän huomiota esteettömyyteen ja saavutettavuuteen TE-toimiston sivuille. Lisäksi toivottiin hyvää vuorovaikutus ja nopeampaa yhteydenottoa joko puhelimitse tai henkilökohtaisella käynnillä. Myös kokemusasiantuntijoiden käyttöä toivottiin.

Koen yhteistyön järjestöjen kanssa tärkeänä. Voimme oppia toinen toisiltamme ja saada työtämme hyödyttävää tietoa puolin ja toisin. Yhteistyö auttaa myös ymmärtämään tarpeita, mitä työllistymisen tukemiseksi tarvitaan. Toisaalta myös ymmärtämään tarpeita, mitä työpaikalla pitää huomioida.

Huumorilla, hyvällä ruualla ja Kenkäveron opastuskierroksella höystetty seminaari oli itselleni silmiä avaava tilaisuus, jossa korostui vertaistuen merkitys.

Miia Pöllänen, työkykykoordinaattori, Kaakkois-Suomen TE-palvelut


Pimee Ravintola

Yhdistysväkeä  Pimee Ravintola Moliendossa syömässä.

Yhdistysväkeä_Pimee_Ravintolassa.
Pimee_Ravintolaan_osallistujia.

Sivu päivitetty